Εγκατάσταση Πυρόσβεσης – Πυρανίχνευσης

Εγκαταστάσεις πυρόσβεσης από την HYDROGAS – ΚΟΥΖΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ στο Γαλάτσι

Η χρησιμοποίηση των πυροσβεστήρων χαρακτηρίζεται από χρονικό και ποσοτικό όριο, συνεπώς η παρουσία τους παίζει ρόλο πρώτων βοηθειών. Με την επέκταση της φωτιάς και για την πλήρη αντιμετώπιση της, η HYDROGAS – ΚΟΥΖΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ στο Γαλάτσι, χρησιμοποιεί μόνιμα, σταθερά συστήματα, που τα χρονικά και ποσοτικά τους όρια είναι συντριπτικά μεγαλύτερα από αυτά των φορητών μέσων πυρόσβεσης.

Μπορεί να χρησιμοποιούνται μόνιμες εγκαταστάσεις πυρόσβεσης με νερό, μόνιμα συστήματα καταιονισμού με CΟ2, αφρού, σκόνης, εναλλακτικών αέριων παραγόντων (συστήματα αδρανούς αερίου ή συστήματα αέριων αλογοναναθράκων).

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Καλύτερα προλαμβάνειν παρά θεραπεύειν! Τα Συστήματα Πυρανίχνευσης χωρίζονται σε 3 βασικές κατηγορίες:

 1. Συμβατικά Συστήματα Πυρανίχνευσης
 2.  Διευθυνσιοδοτούμενα Συστήματα Πυρανίχνευσης
 3. Συστήματα Πυρανίχνευσης και Ανίχνευση Αερίων

Συμβατική Πυρανίχνευση

Πρόκειται για Συστήματα Πυρανίχνευσης – ανίχνευσης πυρκαγιάς όπου η καλωδίωση έχει την μορφή κλάδων. Στην τελευταία συσκευή του συστήματος πυρανίχνευσης τοποθετείται τερματική αντίσταση. Οι συσκευές αναγνωρίζονται από τον πίνακα πυρανίχνευσης σε ζώνες (ομάδες). Με τα συστήματα αυτά επιτυγχάνουμε τον έλεγχο μιας περιοχής κτιρίου χωρίς να γνωρίζουμε την ακριβή θέση του ανιχνευτή που ενεργοποιήθηκε. Τα συμβατικά Συστήματα Πυρανίχνευσης τοποθετούνται σε μικρά κτίρια ή σε κτίρια με ενιαίους χώρους.

Διευθυνσιοδοτούμενα Συστήματα Πυρανίχνευσης
Πρόκειται για Συστήματα Πυρανίχνευσης – ανίχνευσης πυρκαγιάς όπου η καλωδίωση έχει την μορφή βρόγχου και η κάθε συσκευή του συστήματος πυρανίχνευσης (ανιχνευτής, μονάδα εντολών, σειρήνα, φάρος, κομβίο συναγερμού) αναγνωρίζεται από τον πίνακα αυτόνομα με λεκτική περιγραφή στην οθόνη υγρών κρυστάλλων του πίνακα.

Αυτά τα Συστήματα Πυρανίχνευσης είναι ιδανικά για κτίρια με πολλούς χώρους (γραφεία, αποθήκες, βιομηχανίες) όπου η ακρίβεια της πληροφορίας μας δίνει την δυνατότητα για άμεση ενέργεια σε συγκεκριμένο χώρο ώστε να μειώσουμε κατά το δυνατόν τα αποτελέσματα μιας πυρκαγιάς.

Στα μεγάλης κλίμακας έργα τα Συστήματα Πυρανίχνευσης αυτής της μορφής εκτός από την καλύτερη ασφάλεια και έλεγχο του χώρου που μας δίνουν γενικά και καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα λόγω του μικρότερου κόστους καλωδίωσης σε σχέση με τα συμβατικά Συστήματα Πυρανίχνευσης.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα απεικόνισης όλων των δεδομένων του συστήματος σε Η/Υ με χρήση ειδικού λογισμικού Winmag. Επιτυγχάνουμε έτσι τον έλεγχο του συστήματος από μια θέση εργασίας και την δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα μέσω διαδικτύου.

Ο χειριστής του προγράμματος με ειδικό κωδικό μπορεί να ελέγχει την κατάσταση όλων των συσκευών, να διαπιστώνει που υπάρχει σφάλμα ενεργοποίηση ή περίπτωση φωτιάς.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε συμβάντος (φωτιά σφάλμα κ.λ.π.) απεικονίζονται στην οθόνη οι πληροφορίες της συσκευής (περιγραφή, θέση, πίνακας, κτίριο), εμφανίζεται η αντίστοιχη κάτοψη και ταυτόχρονα τυπώνονται όλα αυτά τα δεδομένα.

Τα Συστήματα Πυρανίχνευσης επιτρέπουν την επέμβαση στο σύστημα για, reset, απενεργοποίηση σειρήνων ή συσκευών κ.λ.π. Εφόσον υπάρχουν εξεζητημένες απαιτήσεις στο κτίριο, μπορέι να προγραματιστούν αντίστοιχα σενάρια μέσω του Winmag. Για παράδειγμα, μπορεί με ενεργοποίηση ενός ανιχνευτή από φωτιά να απενεργοποιείται ο συναγερμός του χώρου και όχι όλου του κτιρίου, να απελευθερώνονται οι πόρτες που ελέγχονται με access control και ο χειριστής αυτόματα να βλέπει στην οθόνη του εικόνα από την πλησιέστερη κάμερα.

Το Winmag μας δίνει ακόμα την δυνατότητα συνδυασμένου ελέγχου με συστήματα πυρανίχνευσης, ελέγχου πρόσβασης (access control), συναγερμού και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης.

Συστήματα Πυρανίχνευσης και Ανίχνευση αερίων
Τα συστήματα ανίχνευσης αερίων χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες:

Α. Συστήματα Πυρανίχνευσης με ανίχνευση εκρηκτικών μιγμάτων.

Σκοπός ενός τέτοιου συστήματος είναι η % ανίχνευση του Lower Explosive Limit (LEL) του κατώτατου δηλαδή ορίου συγκέντρωσης αερίων η ατμών μιας ουσίας πέρα από το οποίο είναι δυνατή η δημιουργία έκρηξης ή ανάφλεξης.

Β. Συστήματα Πυρανίχνευσης με ανίχνευση τοξικών αερίων.
Σκοπός σε αυτά τα Συστήματα Πυρανίχνευσης – ανίχνευσης αερίων είναι η ανίχνευση σε parts per million (ppm) των συγκεντρώσεων αερίων ή ατμών. Η παρατεταμένη έκθεση σε ατμόσφαιρες με παρουσία τέτοιων αερίων ή ατμών είναι δυνατόν να προκαλέσει κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία.
Ένα αέριο μπορεί να είναι και τοξικό και εκρηκτικό. Τα συστήματα ανίχνευσης αερίων είναι δυνατόν να είναι αντιεκρηκτικά, συμβατικά ή διευθυνσιοδοτούμενα ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου.

Ειδικές εφαρμογές για Συστήματα Πυρανίχνευσης

Για ειδικές εφαρμογές υπάρχουν τέσσερα κύρια Συστήματα Πυρανίχνευσης:

 1. Συστήματα Πυρανίχνευσης με δειγματοληψία αέρα – Air Sampling Fire detection
  2. Συστήματα Πυρανίχνευσης και Ανιχνευτές δέσμης ή γραμμικοί ανιχνευτές καπνού
  3. Συστήματα Πυρανίχνευσης και Γραμμικοί ανιχνευτές θερμοκρασίας.
  4. Συστήματα Πυρανίχνευσης και Ανιχνευτές φλόγας.

Α. Συστήματα Πυρανίχνευσης με δειγματοληψία αέρα – Air Sampling Fire detection.
Σκοπός ενός τέτοιου συστήματος είναι η έγκαιρη ειδοποίηση για ενδεχόμενη πυρκαγιά. Αυτά τα Συστήματα Πυρανίχνευσης παρουσιάζουν μεγάλη ευαισθησία.

Η λειτουργία τους βασίζεται στην ανάλυση του αέρα του χώρου ώστε να διαπιστωθεί η πιθανότητα ύπαρξης προϊόντων καύσης στον χώρο.

Η δειγματοληψία του αέρα γίνεται από δίκτυο σωληνώσεων με ακροφύσια στον υπό έλεγχο χώρο και αναρρόφηση του αέρα από μια κεντρική συσκευή.

Β. Συστήματα Πυρανίχνευσης και Ανιχνευτές δέσμης ή γραμμικοί ανιχνευτές καπνού.

Σε αυτά τα Συστήματα Πυρανίχνευσης σκοπός είναι η κάλυψη μεγάλης επιφανείας (100 m X 14 m) με ένα ζεύγος ανιχνευτών (πομπό και δέκτη) ή με έναν πομποδέκτη και ανακλαστήρα. Οι ανιχνευτές αυτή αποτελούν την καλύτερη οικονομοτεχνικά λύση για μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους, αίθουσες κινηματογράφου θέατρα κ.λ.π.

Γ. Συστήματα Πυρανίχνευσης και Γραμμικοί Ανιχνευτές Θερμοκρασίας.

Πρόκειται για θερμοευαίσθητα καλώδια που τοποθετούνται κατά μήκος του υπό έλεγχο χώρου. Αυτά τα Συστήματα Πυρανίχνευσης έχουν την δυνατότητα ανίχνευσης συγκεκριμένης περιοχής ενεργοποίησης.

Δ. Συστήματα Πυρανίχνευσης και Ανιχνευτές φλόγας.

Πρόκειται για Συστήματα Πυρανίχνευσης όπου οι ανιχνευτές μπορούν και βλέπουν την πυρκαγιάς αντιλαμβανόμενοι τμήματα του φάσματος που εκπέμπει.Ανιχνεύουν είτε το υπέρυθρο τμήμα, είτε το υπεριώδες είτε συνδυασμό των δύο. Υπάρχουν επίσης και σε αντιεκρηκτικό προστατευτικό περίβλημα για χρήση σε διυλιστήρια κ.λ.π.

 

Υλικά κατάσβεσης Δίκτυο Πυρόσβεσης/Πυρανίχνευσης

Τα υλικά κατάσβεσης τα οποία χρησιμοποιούνται στην προσπάθεια αντιμετώπισης των πυρκαγιών ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες:

Νερό

Η κατασβεστική του ικανότητα βασίζεται στην ιδιότητα του να απορροφά σημαντικά ποσά θερμότητας από την εστία φωτιάς, οπότε και ατμοποιείται. Ταυτόχρονα, απομονώνει θερμικά όλη την περιοχή της εστίας. Το εκτοξευόμενο νερό πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα αντικείμενα στις περιοχές που καίγονται.

Το νερό σαν κατασβεστικό μέσο, μπορεί να είναι επικίνδυνο στις ακόλουθες περιπτώσεις (ενδεικτικά):

 • Κοντά σε δίκτυα, μηχανήματα ή εγκαταστάσεις με ηλεκτρική τάση (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας).
 • Όταν στην εστία φωτιάς υπάρχουν πυρωμένα μέταλλα μεγάλης επιφάνειας.
 • Όταν η εστία έχει θερμοκρασία πολύ μεγάλη (1.300°C και άνω). Σε αυτές τις περιπτώσεις η πυρόσβεση αρχίζει με προσβολή – ψύξη της περιμέτρου της εστίας και βαθμιαία διείσδυση προς το κέντρο της παράλληλα με την ταυτόχρονη πρόοδο της ψύξης.
 • Όταν εκτοξεύεται νερό σε υλικά που διογκώνονται πολύ ή συγκρατούν το νερό (βαμβάκι, καπνός κ.α.), ανακύπτουν άλλοι κίνδυνοι όπως κατάρρευση οικημάτων κ.λπ.
 • Στην κατάσβεση πυρωμένων ανθράκων γιατί παράγονται σημαντικές ποσότητες μονοξειδίου του άνθρακα και υδρογόνου.
 • Όταν ρίχνεται συμπαγής βολή νερού σε καιγόμενα ή υπέρθερμα λάδια ή μαζούτ, απαιτείται μεγάλη προσοχή, γιατί υπάρχει κίνδυνος να παρατηρηθεί αναβρασμός και να εκσφενδονιστούν φλεγόμενες σταγόνες ή μικροποσότητες καιγόμενων υλικών σε αρκετή απόσταση (κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς).

Το νερό δε σβήνει φωτιές φωσφόρου, θειαφιού, ναφθαλίνης, καμφοράς, εύφλεκτων κινηματογραφικών ταινιών και γενικά υλών που περιέχουν περίσσεια οξυγόνου (π.χ. υπεροξείδια).

Επίσης όταν εκτοξεύεται με τη μορφή συμπαγούς βολής, δε σβήνει αλλά αντίθετα επεκτείνει, φωτιές πετρελαιοειδών και υγρών που επιπλέουν στο νερό (είναι μικρότερου ειδικού βάρους απ’ το νερό).

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται.