Δίκτυο Κατάσβεσης

Η εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης με αέριο από την εταιρεία HYDROGAS – ΚΟΥΖΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με έδρα το Γαλάτσι, έχει σαν σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση και κατάσβεση πυρκαγιάς τόσο σε χώρους ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, όσο και σε χώρους ηλεκτρονικού ή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προστασία εξοπλισμού και ανθρωπίνων ζωών.

Οι πίνακες αυτόματης κατάσβεσης διαθέτουν επίσης εισόδους για χειροκίνητη απελευθέρωση του κατασβεστικού υλικού καθώς και για ακύρωση αυτής.

Τα συστήματα αυτόματης κατάσβεσης με αέριο που εγκαθιστά η HYDROGAS – ΚΟΥΖΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ στο Γαλάτσι,  χωρίζονται βάσει των χρησιμοποιούμενων κατασβεστικών υλικών σε: Διοξείδιο του άνθρακα (CO2), Ξηρές ή χημικές σκόνες, Αεραφρός κατάσβεσης.

Κατάσβεση

Κατηγορίες συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης / Δίκτυο Κατάσβεσης

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)

Η κατασβεστική του δράση οφείλεται στην αραίωση του αέρα και του οξυγόνου της καύσης. Χρησιμοποιείται με επιτυχία σαν κατασβεστικό υλικό αδρανές, μη αγώγιμο ηλεκτρικά και «καθαρό» επειδή δεν αφήνει κατάλοιπα μετά τη χρήση του. Είναι κατάλληλο για χώρους που περιέχουν υγρά ή αέρια καύσιμα, χώρους ηλεκτρικών συσκευών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, συνηθισμένα καύσιμα υλικά (χαρτιά, ξύλα κ.λπ), στερεά καύσιμα γενικά κ.λπ. Η χρήση του CΟ2 επιτρέπεται σε χώρους Η/Υ και τηλεπικοινωνιών, ως καθαρού μέσου, να αποφεύγεται όμως η κατ’ ευθείαν βολή επί ηλεκτρονικού υλικού υπό λειτουργία.

Η χρησιμοποίηση CO2 δεν αποτελεί σωστή επιλογή για την κατάσβεση πυρκαγιών σε υλικά στη χημική σύσταση των οποίων περιέχεται επαρκές για την καύση τους οξυγόνο. Δεν είναι επίσης κατάλληλο για καιγόμένα μέταλλα. To CO2 αν και δεν είναι τοξικό, σε υψηλές συγκεντρώσεις που είναι αναγκαίες για την κατάσβεση πυρκαγιάς, είναι επικίνδυνο για τους ανθρώπους (κίνδυνος ασφυξίας). Εξαιτίας αυτού, τα συστήματα ολικής κατάκλισης με C02 δεν θα πρέπει να είναι αυτόματης λειτουργίας, όταν προορίζονται για χώρους στους οποίους βρίσκονται άνθρωποι. Κατά τη χρήση πυροσβεστήρων προφύλαξη πρέπει να ληφθεί, ώστε να αποφευχθεί η επαφή με στερεό CO2, που ίσως δημιουργηθεί, και με κάθε κρύο τμήμα του σωλήνα και της χοά¬νης εκροής για να μην επέλθει έγκαυμα από το ψύχος.

Ξηρές ή χημικές σκόνες

Η κατασβεστική τους ικανότητα βασίζεται στη δυνατότητα επέμβασης στην αλυσίδα της φωτιάς. Οι πιο διαδεδομένες ξηρές χημικές σκόνες έχουν σαν βασικό υλικό το δισανθρακικό κάλιο ή νάτριο.

Θεωρητικά μπορούν να σβήσουν οποιαδήποτε φωτιά. Προσφέρονται για κατασβέσεις σε περιβάλλον υψηλών τάσεων, αν και έχουν το μειονέκτημα ότι τα κατάλοιπα της σκόνης μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές σε εγκαταστάσεις και να αποτελέσουν επικίνδυνους ρυπαντές. Γενικά, όπου δεν υπάρχει κίνδυνος ζημιών από τα κατάλοιπα, οι ξηρές σκόνες αποτελούν άριστη λύση.

Αεραφρός κατάσβεσης

Οι βασικοί τρόποι με τους οποίους δρα ως κατασβεστικό μέσο είναι με το «πνίξιμο» της φλόγας, καθώς την καλύπτει και την απομονώνει από το οξυγόνο του αέρα και με την ψύξη της φλεγόμενης επιφάνειας λόγω της βαθμιαίας αποβολής και εξάτμισης του νερού από τον αφρό.

Συστήματα αφρού υψηλής διόγκωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποθήκες, χώρους φύλαξης αρχείων και βιβλιοθήκες. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε χώρους όπου υπάρχουν άνθρωποι διότι υπάρχει ο κίνδυνος δημιουργίας ασφυκτικού περιβάλλοντος.

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται.